Dự án đã thực hiện

Đại Học Cal State Long Beach, Long Beach – California


Đại Học California State, Long Beach có khuôn viên lớn nhất và có lượng sinh viên lớn thứ hai tại bang California. Networld cài đặt hạ tầng mạng để kiểm soát tất cả các trang thiết bị của Hệ thống Điều hòa Không khí – HVAC trên nhiều lớp học, tòa nhà và các công trình xây dựng. Sử dụng các chương trình lập trình để kiểm soát hệ thống nhiệt, hệ thống làm mát và cung cấp nước lạnh cho tất cả các Hệ thống điều hòa gió trong trường.

Đại Học California State, Long Beach có khuôn viên lớn nhất và có lượng sinh viên lớn thứ hai tại bang California. Networld cài đặt hạ tầng mạng để kiểm soát tất cả các trang thiết bị của Hệ thống Điều hòa Không khí – HVAC trên nhiều lớp học, tòa nhà và các công trình xây dựng. Sử dụng các chương trình lập trình để kiểm soát hệ thống nhiệt, hệ thống làm mát và cung cấp nước lạnh cho tất cả các Hệ thống điều hòa gió trong trường.