Dự án đã thực hiện

Hãng phim Warner Bros, Burbank – California
Warner Bros là một trong những nhà sản xuất phim ảnh và truyền hình giải trí lớn nhất thế giới. Việc kiểm soát môi trường cho các khu vực lưu trữ phim là rất quan trọng và đã được giao cho Networld. Chúng tôi sử dụng adaptive control - bộ điều khiển thích ứng, cho khu vực khác nhau của studio. Tất cả các bộ điều khiển này được kết nối về trung tâm kiểm soát và điều khiển không khí.