HVAC

Hệ thống trữ băng


Hệ thống trữ băng là bể chứa năng lượng có thể lưu trữ năng lượng tái tạo như điện, gió và không tốn nhiều chi phí hoạt động vào ban đêm (thời gian thấp điểm) để trữ nhiệt dưới dạng băng, nhằm mục đích sử dụng trong thời gian cao điểm. Giảm nhu cầu sử dụng điện vào thời gian cao điểm có thể cắt giảm chi phí làm mát từ 20-40%, giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải cũng như việc xây dựng mới các nhà máy điện và đường dây truyền tải.

Hệ thống trữ băng là bể chứa năng lượng có thể lưu trữ năng lượng tái tạo như điện, gió và không tốn nhiều chi phí hoạt động vào ban đêm (thời gian thấp điểm) để trữ nhiệt dưới dạng băng, nhằm mục đích sử dụng trong thời gian cao điểm. Giảm nhu cầu sử dụng điện vào thời gian cao điểm có thể cắt giảm chi phí làm mát từ 20-40%, giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải cũng như việc xây dựng mới các nhà máy điện và đường dây truyền tải.

Lợi ích của hệ thống:

GIẢM:

Kích thước chiller: từ 30 – 70%.
Chi phí cho chất làm lạnh.
Diện tích tải nhiệt.
Nhu cầu về điện năng
Diện tích mặt bằng.
Hệ thống đường ống.
Chi phí bảo trì hệ thống.
Chi phí vận hành hệ thống.

TĂNG:

Tải lạnh.
Hiệu quả hoạt động của chiller.
Hiệu quả sử dụng điện.
Quản lý năng lượng.
Tuổi thọ của hệ thống
Độ tin cậy và bền.
Điều khiển hệ thống.

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

Giảm lượng khí thải CO2.
Giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm.
Tiết kiệm năng lượng.
Quản lý năng lượng hiệu quả (tiết kiệm 15%)