Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Bảo mật thông tin

Sử dụng các giải pháp như Tường lửa, Ngăn chặn xâm nhập, Điều khiển quản trị mạng, Mã hóa và VPN cùng với các năng lực tiềm tàng khác.

  • Tường lửa (Firewall)

Tường lửa bảo vệ mạng và thông tin khỏi các truy cập trái phép, cùng lúc đó gia tăng tối đa sự hồi phục mạng và bảo đảm sự liên tục cho mọi công việc. Tường lửa cung cấp tầng bảo vệ đầu tiên trong bất kỳ tổ chức hạ tầng cơ sở bảo mật mạng nào.

  • Ngăn chặn xâm nhập (Malware Defender)

Hệ thống cung cấp sự bảo vệ đã được chứng minh là có thể chống lại tới 30.000 mối hiểm họa nhằm giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu riêng và các cuộc gặp gỡ ủy thác. IPS xác định định danh, phân loại, và ngừng các truy cập có hại như là worms, spyware, virus và các ứng dụng trái phép trước khi nó làm ảnh hưởng đến tính liên tục của công việc.