Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Hệ thống PCCC

Hệ thống báo cháy, trong nhiều hình thức khác nhau, đã tồn tại trong nhiều năm. Mặc dù ít thay đổi về căn bản trong thời đại kỹ thuật, nhưng theo thời gian, đặc điểm thiết kế & độ tin cậy của nó đã được nâng cao.