Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Hội nghị truyền hình

Hội nghị truyền hình (Video Conference/TelePresence – TP): Giải pháp cho phép tổ chức các buổi họp/hội nghị/ hội thảo thông qua cuộc gặp mặt ảo, đảm bảo cung cấp toàn bộ hình ảnh, âm thanh, chuyển động với thời gian thực và chất lượng cao nhất.

TP giúp các cơ quan, tổ chức xúc tiến việc giao tiếp và hợp tác hiệu quả cho phép mọi người có thể gặp mặt nhau mà không kèm theo các chi phí đắt đỏ cho việc đi lại. Khách hàng có thể sử dụng các hình thức triển khai đồng thời và/hoặc riêng lẻ như sau:

  • Hội thảo hình ảnh bằng IP;
  • Tương tác HD cho hội thảo Tele Presence;
  • Hội nghị qua WEB;
  • Sự kết hợp tiềm năng của các công nghệ tiên tiến cho phép thêm vào các chuẩn cơ bản và hình ảnh đa phương tiện.