Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Mạng không dây

Mạng không dây (Wireless Network): Giải pháp đem lại hiệu quả cho việc triển khai, quản lý, và nâng cao chất lượng hệ thống mạng, kết hợp các yếu tố tốt nhất của không dây và có dây để phân phối, bảo vệ với chi phí thấp.

Sự bảo mật, dễ dàng thay đổi, giải pháp có giá trị hiệu quả mà mạng không dây đem lại như :

  • Truy cập thông tin bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, thúc đẩy sự hợp tác với đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng…
  • Truy cập thời gian thực tới các thông điệp cần sự nhanh chóng, thư điện tử, và tài nguyên mạng, giúp tăng trưởng năng suất và tốc độ ra quyết định trong công việc.
  • Dịch vụ lưu động như Thoại, Truy cập khách hàng, Bảo mật … giúp chuyển đổi các hoạt động trong công việc.
  • Kiến trúc mô đun cung cấp theo chuẩn 802.11n, 802.11a/b/g và mạng lưới không dây cho vị trí bên trong và bên ngoài, đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cấp, tương thích với kỹ thuật và dịch vụ ở tương lai.