Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Truyền thông kỹ thuật số

Hệ thống Truyền thông kỹ thuật số (Digital Media System – DMS) rất dễ sử dụng, là giải pháp toàn diện trong môi trường kỹ thuật số, được truy cập để có thể xem thông tin trực tiếp ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Nó bao gồm tập hợp các phần mềm ứng dụng cho phép quản lý và truy cập hiệu quả tới mọi thông tin và hình ảnh cần thiết mang lại nhiều lợi ích.

  • Giao tiếp hiệu quả với đối tượng đã được chọn, với thông báo, quảng cáo, thông tin công cộng. Kết hợp với hệ thống báo cháy/ báo động hoặc những thông báo về trường hợp khẩn cấp.
  • Mang lại thông tin quan trọng cho người sử dụng, khách hàng và các bên liên quan, cung cấp các nội dung giáo dục phục vụ cộng đồng.
  • Đem lại các buổi gặp gỡ và tổ chức sự kiện bất chấp vị trí địa lí, đảm bảo cung cấp toàn bộ âm thanh, hình ảnh, chuyển động với thời gian thực và chất lượng cao nhất, lợi ích của hệ thống là mọi người có thể gặp gỡ trò chuyện mà không kèm theo chi phí đắt đỏ cho việc đi lại.

Cuộc họp theo lối truyền thống

Cuộc họp truyền hình chất lượng cao